ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ

Βελτιώστε την όραση του παιδιού σας μια και καλή.

Το δώρο της καλής όρασης: διαμορφώστε το μέλλον του παιδιού σας.

Ο στραβισμός και η αμβλυωπία είναι οφθαλμολογικά προβλήματα που παρουσιάζονται κυρίως στην παιδική ηλικία. Εάν δεν αντιμετωπιστούν, μπορούν να έχουν μόνιμη επίπτωση στην όραση των παιδιών. Ο στραβισμός και η αμβλυωπία δεν ξεπερνούνται με το χρόνο, άρα θα πρέπει τα παιδιά να υποβάλλονται εγκαίρως σε οφθαλμολογικό έλεγχο.

Τί είναι ο στραβισμός;

Στραβισμός υπάρχει όταν τα μάτια του παιδιού δεν είναι ευθυγραμμισμένα (ίσια). Αυτό σημαίνει ότι τα μάτια δεν συνεργάζονται, γεγονός που εμποδίζει την φυσιολογική ανάπτυξη της όρασης. Εάν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να οδηγήσει στην αμβλυωπία.

Τί είναι η αμβλυωπία («τεμπέλιασμα»);

Αμβλυωπία δημιουργείται όταν η όραση είναι ελλιπής, διότι ο εγκέφαλος αγνοεί το ένα ή και τα δύο μάτια που παρουσιάζουν μειωμένη όραση. Εάν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να σημειωθεί υστέρηση στη φυσιολογική ανάπτυξη της όρασης του παιδιού.

Δεν υπάρχουν «τεμπέλικα» μάτια.

Ίσως έχετε ακούσει όρους όπως «τεμπέλικο μάτι», squint και wandering eye οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν το στραβισμό και την αμβλυωπία. Οι όροι αυτοί είναι ασαφείς και δεν αποδίδουν τα χαρακτηριστικά ή το μέγεθος του οφθαλμολογικού προβλήματος. Είναι προτιμότερο λοιπόν, να μάθουμε εξαρχής την σωστή επιστημονική ορολογία.

Πώς μπορεί ν’αντιμετωπιστεί το εν λόγω πρόβλημα;

Εάν το πρόβλημα του στραβισμού ή της αμβλυωπίας αντιμετωπιστεί νωρίς, τότε υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες πλήρους αποκατάστασής του. Είναι πρωταρχικής σημασίας η θεραπεία να ξεκινήσει όσο τα μάτια του παιδιού εξελίσσονται ακόμη, καθώς έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχούς αντιμετώπισης του προβλήματος.

Ο ρόλος του οφθαλμιάτρου

Κατόπιν εξετάσεως ο οφθαλμίατρος θα σας εξηγήσει την κατάσταση των οφθαλμών του παιδιού σας. Στη συνέχεια, θα προτείνει την καταλληλότερη μέθοδο θεραπείας ενώ στις επόμενες επισκέψεις θα κρίνει την αποτελεσματικότητα της προεπιλεγείσας μεθόδου. Όσο βελτιώνεται η όραση του παιδιού σας, ενδεχομένως, ο ιατρός να τροποποιεί τη θεραπεία.

Ο ρόλος του γονέα

Θα πρέπει να έχετε πάντοτε υπόψιν σας ότι η όραση του παιδιού σας μπορεί να βελτιωθεί κυρίως με τη δική σας βοήθεια. Ακολουθήστε το πρόγραμμα επισκέψεων στο γιατρό, βεβαιωθείτε ότι οι οδηγίες του ακολουθούνται πλήρως και φροντίστε να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερο χαρακτήρα καταναγκασμού. Επίσης, κατευνάστε τυχόν ανησυχίες, δικές σας ή του παιδιού σας, μιλώντας απευθείας στον γιατρό.

Ο οφθαλμολογικός έλεγχος σε παιδιά