Τι είναι ο καταρράκτης

Καταρράκτης ονομάζεται η θόλωση του κρυσταλλοειδή φακού του ματιού, με συνέπεια το φως να μην μπορεί να φτάσει στον αμφιβληστροειδή προκαλώντας έτσι μείωση της όρασης.

Πως γίνεται η διάγνωση του καταρράκτη

Η διάγνωση μπορεί να γίνει μόνο μετά από μια πλήρη οφθαλμολογική εξέταση, ώστε όχι μόνο να αξιολογηθεί σωστά ο καταρράκτης, αν υπάρχει, αλλά και για να εντοπιστούν πιθανά άλλα αίτια που μπορούν να προκαλέσουν μείωση της όρασης.

Πως θεραπεύεται ο καταρράκτης

Ο καταρράκτης θεραπεύεται μόνο με μικροχειρουργική επέμβαση. Πριν από την επέμβαση, ο ασθενής υποβάλλεται σε μια σειρά από οφθαλμολογικές μετρήσεις, ώστε να επιλεγεί με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια ο κατάλληλος ενδοφακός που θα χρησιμοποιηθεί κατά την επέμβαση.

Η χειρουργική επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία («σταγόνες»), σε ειδικές χειρουργικές αίθουσες και διαρκεί λίγα λεπτά. Μέσα από μια μικρή τομή (μικρότερη των 3mm) αφαιρείται ο καταρράκτης με τη χρήση υπερήχων ή laser και στη συνέχεια τοποθετείται στη θέση του κρυσταλλοειδή φακού ο προεπιλεγμένος ενδοφακός. Με τους σύγχρονους ενδοφακούς επιτυγχάνεται η βελτίωση της όρασης, η διόρθωση της προϋπάρχουσας διαθλαστικής ανωμαλίας (μυωπίας, υπερμετρωπίας) καθώς και η διόρθωση της πρεσβυωπίας, ώστε ο ασθενής μετά την εγχείρηση να βλέπει καλά χωρίς γυαλιά και μακριά και κοντά.

Μετά την επέμβαση, ο ασθενής επιστρέφει την ίδια ημέρα σπίτι του και χρησιμοποιεί για μερικές εβδομάδες οφθαλμικά κολλύρια. Μετεγχειρητικά, επανεξετάζεται την επομένη της επέμβασης και κατά τακτά χρονικά διαστήματα για τους 2 πρώτους μήνες. Ο ασθενής επιστρέφει στις καθημερινές του δραστηριότητες από την επομένη της επέμβασης, αλλά είναι απαραίτητο να απέχει από έντονη φυσική άσκηση (σήκωμα μεγάλου βάρους κ.λ.π.) για 2 εβδομάδες.