Για τη σωστή και πλήρη υγεία των ματιών, τα βλέφαρα πρέπει να είναι το ίδιο υγιή με τα μάτια. Η σωστή θέση των βλεφάρων είναι πολύ σημαντική ακόμη και για την εξωτερική μας εμφάνιση. Χαλάρωση του δέρματος των βλεφάρων, πεσμένα βλέφαρα, αλλά και βλέφαρα που στρέφουν προς τα μέσα ή προς τα έξω είναι συνηθισμένα προβλήματα που μπορούν να προκαλέσουν ενοχλήσεις στα μάτια αλλά ακόμη και να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση της όρασης. Τα περισσότερα αντιμετωπίζονται με απλές επεμβάσεις βλεφαροπλαστικής.