Η καλή όραση εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο απειλείται από παθήσεις του αμφιβληστροειδή, του υαλοειδούς σώματος και της ωχράς κηλίδας. Ευτυχώς, με τις τελευταίες εξελίξεις σε διαγνωστικές τεχνικές και μεθόδους θεραπείας, πολλές νόσοι μπορούν σήμερα να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, αν η διάγνωση γίνει έγκαιρα. Οι παρακάτω είναι μερικές από τις πιο συχνές παθήσεις που αντιμετωπίζονται στο ΒΛΕΜΜΑ από εξειδικευμένους ιατρούς και με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα.

Εκφύλιση, νεοαγγείωση της ώχρας
Μια από τις πιο συχνές αιτίες μείωσης της οπτικής οξύτητας μπορεί σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, να αντιμετωπιστεί με ειδικές θεραπείες laser. Η εκφύλιση μπορεί να προκληθεί από συγγενείς παθήσεις, μόλυνση, παλαιό τραυματισμό, υψηλή μυωπία, χρόνια φλεγμονή, αλλά και χωρίς συγκεκριμένο αίτιο ιδιαίτερα σε άτομα άνω των 55 ετών. Η νόσος είναι συνήθως το αποτέλεσμα αιμορραγίας νέων παθολογικών αγγείων που αναπτύσσονται κάτω από τον αμφιβληστροειδή, η οποία αν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα οδηγεί σε καταστροφή της ωχράς και απώλεια της κεντρικής όρασης.

Στο ΒΛΕΜΜΑ, με τη χρήση της ψηφιακής φλουοροαγγειογραφίας μπορεί να καθοριστεί το είδος της εκφύλισης της ωχράς, ώστε στη συνέχεια να επιλεγεί η καταλληλότερη θεραπεία laser. Στους χώρους του ΒΛΕΜΜΑ, ο ασθενής έχει πρόσβαση σε όλες τις σύγχρονες θεραπείες laser, όπως η θεραπεία με green laser και η φωτοδυναμική θεραπεία. Η θεραπεία της νόσου γίνεται σε μία ή περισσότερες συνεδρίες laser που είναι ανώδυνες και διαρκούν μόλις λίγα λεπτά.

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
Ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών που πάσχουν από διαβήτη μπορούν να παρουσιάσουν αυτή την επιπλοκή. Ο διαβήτης επηρεάζει τα αγγεία του αμφιβληστροειδή και μπορεί να προκαλέσει οίδημα ή και αιμορραγία του αμφιβληστροειδή. Το οίδημα προκαλείται από τη μη φυσιολογική διαρροή υγρού από τα αγγεία του αμφιβληστροειδή που με το χρόνο μπορεί να οδηγήσει σε οίδημα της ωχράς κηλίδας και μείωση της κεντρικής όρασης.
Ο διαβήτης μπορεί ακόμη να προκαλέσει αιμορραγίες στο εσωτερικό των οφθαλμών που είναι το αποτέλεσμα της δημιουργίας παθολογικής νεοαγγείωσης. Η ίδια η νεοαγγείωση, αν αφεθεί ανεξέλεγκτη, μπορεί να οδηγήσει σε αποκόλληση του αμφιβληστροειδή, μία από τις πιο σοβαρές επιπλοκές του διαβήτη. Όλες οι οφθαλμικές επιπλοκές του διαβήτη μπορούν να αντιμετωπιστούν στο ΒΛΕΜΜΑ. Η θεραπεία στα πρώτα στάδια γίνεται με τη χρήση ειδικών laser και τη χορήγηση ειδικών φαρμάκων σε μία ή περισσότερες συνεδρίες που πραγματοποιούνται στους χώρους του ΒΛΕΜΜΑ. Σε πιο προχωρημένα στάδια, μπορεί για τη θεραπεία να χρειαστεί μια μικροχειρουργική επέμβαση και η χρήση του endolaser που πραγματοποιείται με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και δεν απαιτεί την εισαγωγή του ασθενή σε νοσοκομείο.

Ρωγμές και αποκόλληση του αμφιβληστροειδή

tmima-amfivlistroeidous

Από τι προκαλούνται;
Στο εσωτερικό των οφθαλμών βρίσκεται το υαλώδες σώμα που στους ενήλικες μοιάζει με ένα διάφανο τζελ και είναι προσκολημένο σε διάφορα σημεία στον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Σε κάποια χρονική στιγμή με την πάροδο των ετών, το τζελ αυτό αποκολλάται από τον αμφιβληστροειδή. Η αποκόλληση του υαλοειδούς γίνεται πολλές φορές χωρίς επιπλοκές, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ρωγμών του αμφιβληστροειδή. Αν αυτές οι ρωγμές δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα επιτρέπουν στο υγρό που βρίσκεται στο εσωτερικό του οφθαλμού να περάσει κάτω από τον αμφιβληστροειδή και να προκαλέσει αποκόλληση του αμφιβληστροειδή.

Πώς θεραπεύονται;
Σε περίπτωση ρωγμής του αμφιβληστροειδή είναι απαραίτητη η θεραπεία με laser. Η θεραπεία αυτή γίνεται στο ΒΛΕΜΜΑ με τα πιο σύγχρονα laser μηχανήματα, είναι ανώδυνη και κρατάει λίγα λεπτά.
Σε περίπτωση αποκόλλησης του αμφιβληστροειδή είναι απαραίτητη μια μικροχειρουργική επέμβαση, η οποία γίνεται με τα τελειότερα μηχανήματα, σε ειδικό, άσηπτο χειρουργικό χώρο, χωρίς να απαιτείται εισαγωγή του ασθενή σε νοσοκομείο.

Ραγοειδίτιδα
Φλεγμονές του ραγοειδούς χιτώνα μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική απώλεια όρασης. Στο ΒΛΕΜΜΑ, εξειδικευμένοι ιατροί θα πραγματοποιήσουν έναν πλήρη οφθαλμικό έλεγχο, θα σας εξηγήσουν τα αποτελέσματα των απαραίτητων εργαστηριακών εξετάσεων και θα προχωρήσουν στη χορήγηση των κατάλληλων φαρμάκων τοπικά γύρω από το μάτι, καθώς και στην επιλογή της καταλληλότερης συστηματικής θεραπείας.

Χρήση Laser για την αντιμετώπιση της αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς

  • Όλοι μας κινδυνεύουμε από αποκόλληση αμφιβληστροειδούς.
  • Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος εάν υπάρχει μυωπία, παλαιό τραύμα του οφθαλμού, λέπτυνση του αμφιβληστροειδούς, παθήσεις όπως ο διαβήτης ή οικογενειακό ιστορικό αποκόλλησης.
  • Τα πρώτα συμπτώματα όπως « μυγάκια», λάμψεις, σκιές μπορεί να περάσουν απαρατήρητα.
  • Όταν παρουσιαστεί οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα θεωρείται απαραίτητος ο έλεγχος του βυθού εντός 24 ωρών.
  • Όταν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα η αποκόλληση, μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη απώλεια της περιφερικής και της κεντρικής όρασης.
  • Στα αρχικά στάδια, η αποκόλληση αντιμετωπίζεται με τη χρήση ενός ειδικού laser, διαδικασία που διαρκεί λίγα λεπτά, είναι ανώδυνη και πραγματοποιείται στο ΒΛΕΜΜΑ.

Χρήση Laser για την αντιμετώπιση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας

  • Η πλειονότητα των ανθρώπων που πάσχουν από διαβήτη θα παρουσιάσουν κάποια στιγμή αμφιβληστροειδοπάθεια.
  • Με τακτικό οφθαλμολογικό έλεγχο και έγκαιρη θεραπεία της αμφιβληστροειδοπάθειας, το ποσοστό των ασθενών με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια που θα αντιμετωπίσουν προβλήματα όρασης μειώνεται στο ελάχιστο.
  • Η θεραπεία της αμφιβληστροειδοπάθειας εφαρμόζεται στο ΒΛΕΜΜΑ με τη χρήση ειδικού laser, είναι ανώδυνη και διαρκεί μόλις λίγα λεπτά.