ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Συχνά η θεραπεία της υψηλής ενδοφθάλμιας πίεσης περιλαμβάνει καθημερινή χρήση κολλυρίων ή δισκίων, ακόμη και όταν ο ασθενής έχει υποβληθεί σε επέμβαση ή θεραπεία με laser.

Χρήσιμες συμβουλές ως προς τη χρήση φαρμακευτικής αγωγής

Τα παρακάτω μπορούν να συμβάλλουν στην αποφυγή αλληλεπιδράσεων των φαρμάκων και άλλων τυχόν προβλημάτων:

 Ο ασθενής θα πρέπει να γνωρίζει την ονομασία, το σκοπό και τη δοσολογία των φαρμάκων που παίρνει
 Ο ιατρός θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένος σχετικά με τη λήψη άλλων φαρμάκων ή συμπληρωμάτων που χρησιμοποιεί ο ασθενής
 Σε περίπτωση παρενεργειών επικοινωνήστε άμεσα με τον θεράποντα ιατρό
 Ο ασθενής δεν θα πρέπει να διακόπτει τη λήψη των φαρμάκων χωρίς προηγούμενη συναίνεση του ιατρού

Ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες…

Για καλύτερα αποτελέσματα, ο ασθενής θα πρέπει να λαμβάνει κάθε μέρα την ίδια ώρα τα φάρμακά του. Για να το πετύχετε αυτό, ακολουθήστε τα ακόλουθα:

 Τοποθετείτε το φάρμακο πάντοτε σε συγκεκριμένο σημείο ώστε να το θυμάστε
 Χρησιμοποιήστε ξυπνητήρι ώστε να θυμάστε πότε πρέπει να πάρετε το φάρμακό σας
 Βεβαιωθείτε ότι παίρνετε μαζί τα κολλύρια ή τα φάρμακα όταν φεύγετε σε ταξίδι
 Σε περίπτωση που ξεχάσετε μια δόση, πάρτε τη μόλις το θυμηθείτε. Έπειτα συνεχίστε κανονικά την αγωγή

Πώς να χρησιμοποιήσετε τα κολλύρια

Πριν χρησιμοποιήσετε τα κολλύρια, πλύντε σχολαστικά τα χέρια σας. Καθήστε και γύρετε το κεφάλι σας προς τα πίσω ή ξωπλώστε και κοιτάξτε το ταβάνι. Στη συνέχεια ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Τραβήξτε ελαφρά το κάτω βλέφαρο με το δείκτη του χεριού σας
2. Κοιτάξτε προς τα πάνω. Ρίξτε μια σταγόνα στο άνοιγμα που δημιουργήσατε τραβώντας ελαφρώς το κάτω βλέφαρο. Μη σκουπίσετε το μάτι και προσέξτε μην αγγίξει το μπουκαλάκι το μάτι ή το πρόσωπο.
3. Κλείστε το μάτι σας. Πιέστε την εσωτερική γωνία του ματιού. (Αυτό σταματά τη ροή του κολλυρίου προς το λαιμό σας). Συνεχίστε να πιέζετε για 2-3 λεπτά.

Επαναλάβατε τα βήματα 1-3 για κάθε μάτι και κάθε κολλύριο. Περιμένετε 2-5 λεπτά ανάμεσα σε κάθε κολλύριο.